Procedure om vastgoed te kopen op Corfu

- #1 door corfu-robot
Procedure om vastgoed te kopen op Corfu werd gestart door corfu-robot
Herzien op 27/8/20

Procedure om vastgoed te verkrijgen op Corfu
Als u het met de verkopende partij eens bent over de prijs en de levering van het huis, wordt het tijd om uw overeenkomst officieel te laten maken. Net als in België en Nederland bent u pas eigenaar als de transactie is geregistreerd. De juridische afwikkeling van de koop gebeurt bij de notaris, een jurist met speciale bevoegdheden.

Het is waarschijnlijk dat het voor u uw eerste grote aankoop in het buitenland betreft. U bent onbekend met de plaatselijke wetten en procedures. Wees er echter op bedacht dat u niet de eerste bent met deze gedachten en zeker niet de laatste. Wij hebben een grote ervaring in het begeleiden van onze cliënten. Op deze pagina leggen wij uit hoe de koopprocedure op Griekenland in elkaar steekt.

Wat heeft u nodig om een woning op Corfu te kopen?
1)Grieks belastingnummer. (AFM) Om deze te verkrijgen heeft een uittreksel uit het geboorteregister nodig. Op dit document moeten ook de namen van uw ouders staan vermeld. Met dit document en uw paspoort is het mogelijk om uw belastingnummer aan te vragen. U kunt het vergelijken met uw sofi-nummer, zoals wij dit kennen;
2)Griekse bankrekening. Om een woning te verkrijgen is het noodzakelijk om een Griekse bankrekening te openen. U heeft de volgende documenten nodig
 • Recente rekening voor mobiele en vaste telefoonlijn.
 • Recente energierekeningen voor elektriciteit of water.
 • Laatste belastingaangifte of P60 of P45.
 • Elk document dat het NI-nummer heeft, als het niet op de belastingaangifte staat.
 • Laatste maandelijkse salarisstrook of elk ander document dat uw beroep aantoont.
 • Bankafschrift dat minimaal 12 maanden teruggaat
 • Kopie van geboorteakte
 • Kopieën van paspoorten.
 • Huwelijksakte - indien het onroerend goed wordt gekocht op beide namen van een getrouwd stel.
 • Tax Residency Certificate
Het kopen van een stuk grond, een woning of appartement op Corfu is vergelijkbaar met in Nederland. Het is noodzakelijk om een advocaat in de hand te nemen om een aantal zaken te laten uit zoeken, zoals: rusten er geen schulden op het onroerend goed of is de verkoper wel de rechtmatige eigenaar van de woning en is het huis legaal gebouwd.

Advocaat
Wanneer de prijs van een woning is overeengekomen en er over gegaan wordt tot de afwikkeling dan moet u zich laten bijstaan door een advocaat. Wij zullen u een aantal advocaten voorstellen die ervaring hebben met Nederlandse kopers. U bent natuurlijk vrij om zelf een advocaat te kiezen. Uw advocaat zal alleenuw belangen behartigen. Wij adviseren u om uw advocaat een volmacht te geven, zodat deze in uw naam kan handelen. De kosten van een Griekse advocaat bedragen ongeveer 1,5% -2% van de verkoopprijs met een minimum van 500,- (afhankelijk van de waarde van het onroerend goed en de eventuele extra werkzaamheden). Deze kosten worden pas in rekening gebracht nadat de advocaat een onderzoek heeft verricht naar de legaliteit van de verkoop. Vanaf het moment dat uw advocaat uw volmacht heeft, is hij in staat om:
 • uw Griekse belastingnummer aan te vragen;
 • uw papieren officieel te laten vertalen naar het Grieks;
 • onderzoek naar de legaliteit van de titel van het vastgoed en de verkoper;
 • een bewijs van invoering 'pink slip' voor u te regelen bij de bank, nadat u het geld naar zijn derden-rekening heeft overgemaakt;
 • een aanbetaling op de koopsom te geven aan de verkoper;
 • het tekenen van de koopovereenkomst;
 • overdrachtsbelasting betalen;
 • de definitieve betaling uitvoeren bij oplevering van uw woning;
 • eventueel het beheren van uw sleutels en papieren tijdens uw afwezigheid uit Corfu;
Koopprocedure
Het aankopen van een woning op Corfu gebeurt via een vaste procedure: Een voorcontract wordt getekend door de kopende en verkopende partij en verplicht beide partijen om op een vooraf afgesproken datum tegen de afgesproken prijs de koop af te ronden. In de tussentijd zal uw advocaat onderzoeken of er geen schulden op het pand rusten en of alle belastingen zijn voldaan. In het geval van bouwgrond zal deze moeten uitzoeken of bouwen wel is toegestaan. De periode tussen het tekenen van het voorcontract en de tekenen van het koopcontract is meestal 30 dagen. In sommige gevallen zal toestemming nodig zijn van de Griekse Staatsbosbeheer (Forestry commission), indien er beperkingen zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

Op het moment van tekenen van het voorcontract moet de koper een deposit van 10% van de koopsom storten op een derde rekening van de advocaat. Deze houdt dit depot in bewaring tot het moment van de overdracht. Indien de overdracht niet zal plaats vinden omdat uw advocaat zijn goedkeuring niet kan geven, dan zal het depot terug worden teruggestort. Indien de koper door andere redenen wil afzien van de koop, dan zal deze zijn depot kwijt zijn. Als de verkopende partij om wat voor reden van de koop afziet, moet hij het dubbele bedrag van de aanbetaling terugbetalen. Uw advocaat zal in samenwerking met de notaris zorg dragen voor de voorbereiding van het definitieve koopcontract. Het tekenen van het koopcontract zal plaatsvinden in het kantoor van de notaris.

De overdrachtsbelasting zal worden geheven over de vraagprijs, niet meer zoals voorheen over de waarde van het onroerend goed zoals deze bekend staat bij de belastingdienst.

Bijkomende kosten boven op de vraagprijs waarmee u rekening moet houden:
a) Overdrachtsbelasting: 3% en registratie 0.5%
b) Notariskosten: 1,5% van de contractprijs
c) Advocaat: 2 -2,,5% van contractprijs (plus 24% BTW)
d) Makelaar: 2-3% van de contractprijs (plus 24% BTW)
Als de koop is volbracht, dan zal de notaris deze laten registreren in het landelijke register. Dit register houdt een kopie van het definitieve contract, evenals de notaris.

Bouwen van een eigen woning
Bouwgrond is te verdelen in de volgende categorieën:
Binnen bebouwde kom: een woning kan vrij eenvoudig gebouwd worden op kleine kavels. Meestal is 60-70% van de kavel te bebouwen.
In zone van bebouwde kom: sommige dorpen geven toestemming om tot 500 meter buiten de dorpsgrenzen te bouwen. In dit geval heb je 2000 m2 bouwgrond nodig om te mogen gaan bouwen, waarbij is toegestaan om een huis van 200 m2 te mogen bouwen.

Buiten bebouwde kom: indien bouwgrond niet valt in de eerdere categorieën en de grond ligt niet aan een nationale weg, dan heb je 4000m2 bouwgrond nodig om een huis van 200m2 te mogen bebouwen.

Algemeen: Er is altijd toestemming nodig van de Forestry Commission en de kavel moet toegang hebben van een bestaande weg. Gedetailleerde plannen moeten worden voorgelegd om toestemming te krijgen, om er zeker van te zijn dat het geplande gebouw in harmonie is met zijn omgeving en dat het veilig zal worden gebouwd. Kavels dicht bij zee vallen onder andere regels. Gekwalificeerde landmeters en architecten zijn bereid om hierin te adviseren en om alle formaliteiten te bespoedigen. Deze regels zijn zeer strikt en zijn nodig om te voorkomen dat de eilanden en kustgebieden vol worden gebouwd met lelijke gebouwen. Er gelden andere regels voor commerciële projecten.

Water, elektriciteit en riolering
De meeste dorpen in Griekenland hebben hun eigen hoofdleiding. Daar vanuit kan vrij eenvoudig en goedkoop water worden afgenomen. In sommige delen van verschillende eilanden is het mogelijk om uw eigen bron te slaan. Sommige gebieden van Griekenland hebben hoofdriolering, maar meestal wordt gewerkt met onderhoudsvrije septic tanks. De kosten van het verkrijgen van elektriciteit hangt af van de afstand van waaruit de elektriciteit kan worden verkregen. Meestal kan dit worden geregeld binnen 2 maanden. Voordat u elektriciteit krijgt, verlangen de autoriteiten een certificaat, waaruit blijkt dat de woning is gebouwd volgens de van tevoren aangegeven bouwvoorschriften.

Vergunningen
Wanneer u wilt gaan bouwen, dan heeft u een bouwvergunning nodig. De kosten van deze vergunning hangen af van de grootte van het huis. In dit bedrag zit ook de kosten van de architect verwerkt i.v.m. de bouwplannen en stappen.

Renovatie van oude woningen
Bij de aanschaf van een oude woning voor renovatie, is het van belang om van tevoren duidelijkheid en toestemming te krijgen voor de geplande werkzaamheden. Indien er niet aangebouwd gaat worden aan bestaande muren en het dak is nog intact, dan is hiervoor meestal geen toestemming nodig. De bovenstaande regels zijn als algemene leidraad bedoelt. Elke situatie kan anders worden beoordeeld.

Ingrid Sinadinou
Real Estate Services
Lavr. Vrokini 3, Plateia Giorgaki, 3rd floor, Corfu

Tel: +30 26610.28126
Fax: +30 26610.23986
Mob: 6944.13.68.40
corfuproperty.gr
Meer
#2 door Corfu Gids
Beantwoord door Corfu Gids in topic Re: Procedure om vastgoed te kopen op Corfu
Super !

Bedankt voor deze info, hier heeft iedereen zeker wat aan.
En dit maakt het forum ook zo leuk, iedereen die info heeft kan het hier plaatsen, zo kunnen we elkaar goed helpen
Meer